Facebook Pixel

SkillBuild

SkillBuild, a ddarperir gan CITB, yw'r gystadleuaeth sgiliau aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu.


SkillBuild 2023

SkillBuild yw'r gystadleuaeth crefft fwyaf a hiraf yn y DU ar gyfer prentisiaid a dysgwyr adeiladu.

Mae cofrestru ar gyfer SkillBuild 2023 bellach wedi cau. Fodd bynnag, os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yng nghystadleuaeth y flwyddyn nesaf, gallwch gofrestru eich diddordeb a byddwn yn cysylltu â chi pan fydd cofrestriad y flwyddyn nesaf yn dechrau.

Bydd pob cystadleuydd yn cystadlu yng nghymalau rhagbrofol Rhanbarthol SkillBuild, a gynhelir ledled y DU, o fis Ebrill i fis Mehefin bob blwyddyn. Mae’r digwyddiadau undydd hyn yn dod â phrentisiaid a dysgwyr ynghyd, gyda’r wyth cystadleuydd â’r sgôr uchaf ym mhob sgil arbenigol yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf – Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild. Bydd canlyniadau pob Cymhwyster Rhanbarthol yn cael eu huwchlwytho i'n bwrdd arweinwyr o fewn 48 awr i ddiwedd eich cystadleuaeth.

Unwaith y bydd y Rowndiau Cymhwyster Rhanbarthol i gyd wedi dod i ben, byddwn yn cyhoeddi’r wyth cystadleuydd â’r sgôr uchaf ym mhob categori ar draws y DU. Bydd yr wyth cystadleuydd hyn yn cymhwyso i gystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild yn Arena Marshall yn Milton Keynes ar 21-23 Tachwedd 2023.


Dyma gategorïau’r gystadleuaeth SkillBuild:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Toi gyda llechi a theils
 • Gwaith maen
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Rowndiau Rhanbarthol - dyddiadau a lleoliadau

Dydd Iau 27 Ebrill 2023 – Coleg De Dyfnaint

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Toi gyda llechi a theils

Dydd Mawrth 2 Mai 2023 – Grŵp Hyfforddi Rhanbarth y Dwyrain a Choleg Dinas Rhydychen

Cystadlaethau crefft ar gael yn:

Grŵp Hyfforddi Rhanbarth y Dwyrain

 • Llechi To a Theils

Coleg Dinas Rhydychen

 • Gwneud Dodrefn

Dydd Iau 4 Mai 2023 – East Coast College (Campws Lowestoft)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno

Dydd Iau 11 Mai 2023 – Coleg Lewisham (Campws Deptford)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Dydd Mawrth 16 Mai 2023 - North West Regional College (Campws Greystone, Gogledd Iwerddon)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Teilsio waliau a lloriau

Dydd Mawrth 23 Mai 2023 - Coleg Barnsley (The Cube)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Gwaith maen
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Dydd Iau 25 Mai 2023 - Coleg Barnsley (The Cube)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed

Dydd Iau 1 Mehefin 2023 - Coleg Caeredin (Campws Granton)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Dydd Iau 1 Mehefin - Coleg Caeredin (Campws Forthside)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Toi gyda llechi a theils
 • Gwaith maen

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023 - Coleg Gŵyr Abertawe

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Gwaith maen
 • Teilsio waliau a lloriau

Dydd Iau 8 Mehefin 2023 - Coleg Menai (Campws Llangefni)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Gwaith maen
 • Teilsio waliau a lloriau

Dydd Iau 15 Mehefin 2023 - Coleg De Swydd Gaerloyw a Choleg Stroud (Campws Filton a Stroud)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

Campws Filton

 • Gosod brics
 • Gwaith coed
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Campws Stroud

 • Gwaith saer

Dydd Iau 20 Mehefin 2023 – Coleg Preston

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Dydd Iau 22 Mehefin 2023 – Coleg Addysg Bellach Hartlepool

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro a systemau wal sych

Dydd Iau 27 Mehefin – Simian Risk, Warrington

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Toi gyda llechi a theils

Dydd Iau 29 Mehefin 2023 – Coleg Adeiladu Leeds (Campws South Bank a North Street)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

Campws Southbank

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Toi gyda llechi a theils

Campws North Street

 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Teilsio waliau a lloriau
Dyluniwyd y wefan gan S8080